Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Triple F (Food From Food )

Looptijd: van 1 januari 2017 tot 31 december 2019
Plattegrond van de locatie van het project

Doelstelling van het Triple F project is het ontwikkelen van nieuwe food producten en/of ingrediënten met nutritionele en functionele waarde en marktpotentieel uit de (her)verwaarding van plantaardige reststromen. Deze doelstelling is gedreven door de volgende probleemstelling / opportuniteit: Enerzijds is de voedingsindustrie steeds meer op zoek naar natuurlijke ingrediënten in hun voedingsproducten (zogenaamde clean-label ingrediënten). Anderzijds worden we steeds meer en meer bewust van de stijgende hoeveelheid plantaardige reststromen. Tot nu toe is de valorisatie hiervan beperkt, wegens hun hoog vochtgehalte (dus snelle bederfbaarheid), seizoensgebonden voorkomen en verspreiding over verschillende regio’s (beperkte kritische massa voor effectieve verwaarding). Dit biedt de uitdaging om nieuwe toepassingen hiervoor te vinden. Grens-overschrijdende samenwerking tussen stakeholders in Nederland en Vlaanderen is hierbij van groot belang om voldoende kritische massa op te bouwen in marktbereik en hoeveelheid grondstofstromen, om aanvullende technologische faciliteiten met elkaar te delen en om complementaire kennis en kunde uit te wisselen en aldus verwaardingsroutes te versnellen.

Het Triple F project focust zich specifiek op de volledige verwaarding (vierkantsverwaarding) van beschikbare plantaardige reststromen (dus op nieuwe foodproducten, (ingrediënten uit) nevenstromen én voedselverliezen) voor humane consumptie.

Het project bestaat uit de volgende werkpakketten:

WP1: Projectmanagement
Het project wordt op hoofdlijnen aangestuurd door de Triple F stuurgroep waarin alle partners (exclusief de PPL-partners) zitting hebben.

WP2: Communicatie
Doel van de communicatie en informatie activiteiten is het verzamelen, verankeren, overdragen en uitdragen van in Triple F ontwikkelde kennis en kunde. Daarnaast is het doel om de sector zich bewust te laten worden van de noodzaak om plantaardige reststromen volwaardig te benutten en om draagvlak te verwerven voor aangedragen oplossingsrichtingen.

WP 3: Reststromen roadmap, vraag, aanbod en technologie
Het werkpakket 'Reststromen Roadmap' zal een grensoverschrijdende "kansenkaart" opleveren waarin duidelijk wordt hoe en waar vraag en aanbod van de verwaarding van plantaardige reststromen bij elkaar kunnen komen en welke technologieën het meest van toepassing zijn voor welke reststroom. In dit werkpakket wordt een begin gemaakt met de clustervorming die uiteindelijk vastgelegd wordt in een website die alle info verzamelt en beschikbaar stelt en ook na het project doorgezet wordt.

WP 4: Waardeketens en community bulding
Daar waar de eerste werkpakketten focussen op het ‘theoretisch’ samenbrengen van (potentiële) ketenpartners richt werkpakket 4 zich veel meer op het daadwerkelijk creëren van samenwerkingsverbanden en ketenconsortia. Insteek hierbij is om de oogst van werkpakket 3 te concretiseren naar:
- Bouwen van 20 concrete grensoverschrijdende waardeketens;
- Opzet van een dynamische community ter versterking van de ingezette ketens en/of als basis voor de vorming van nieuwe ketens.

WP 5: Innovatie en businessversneller
Het werkpakket 'Innovatie & business versneller' heeft tot doel de bedrijven en andere spelers uit de waardeketens geselecteerd in WP4 te stimuleren tot het succesvol grensoverschrijdend verwaarden van plantaardige reststromen. Daartoe krijgen deze (bij voorkeur grensoverschrijdende)
waardeketens de ruimte om technische, economische en samenwerkingsvraagstukken op te pakken die zonder grensoverschrijdende ondersteuning niet van de grond zouden komen.

WP 6: Crossborder promising pilots
In dit werkpakket worden 4 potentiële business cases uitgewerkt in een uitvoerige pilotstudie met de volgende opzet:
• Bepalen beloftevolle grensoverschrijdende verwaardingsroutes (ketens) op basis van WP5-resultaten;
• Vaststellen producteisen met potentiële marktpartijen aan beide zijden van de grens;
• Bepalen van de meest geschikte technologiekeuze(s) voor processing (inclusief benodigde lab- en/of demotesten uit faciliteiten in Nederland en/of Vlaanderen);
• Opzetten routes tot grensoverschrijdende opschaling naar voldoende kritische massa;
• Valorisatietesten bij marktpartij(en).

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen