Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Tumorceldetectie in lymfeknopen

Looptijd: van 1 januari 2020 tot 1 mei 2021

Binnen het Tumorceldetectie in lymfeknopen project, zal een betere tumor cel detectie methode worden ontwikkeld en gevalideerd zodat pati?nten beter kunnen worden geclassificeerd. Het huidige TRL-niveau van dit zijproject bevindt zicht op TRL level 4 en we zullen dit brengen naar TRL-7 net als het Cell Puncher Pro project.Het huidige TRL6-niveau van het Puncher systeem, pump-unit systeem en disposables is al zodanig dat het gebruikt zal worden om de tumorcellen te tellen op een chip als ook te isoleren uit de lymfeknopen voor genetische analyse. Het nieuwe project is duurzaam en zal zorgen voor regionale werkgelegenheid bij de vijf Nederlandse en Duitse MKB bedrijven die de onderdelen van het Cell Puncher Pro product platform gezamenlijk ontwikkelen en later zullen produceren. Dit zijproject is in feite een tweede demonstrator voor de ontwikkelde producten. Lymfeknoop uitzaaiingen zijn de belangrijkste factor in de prognose voor verschillende kankers (o.a. hoofd en nek kanker, prostaat kanker en borst kanker). De huidige diagnostiek is zodanig dat er een grote kans is dat de tumor cellen in een lymfeknoop worden gemist en de pati?nt hierdoor incorrect wordt geclassificeerd als lymfeknoop negatief (N0). Bij een incorrecte classificatie krijgt de pati?nt een minder effectieve behandeling met slechtere uitkomsten.Binnen het project, zal een betere classificatie methode worden ontwikkeld en gevalideerd zodat pati?nten beter kunnen worden geclassificeerd. Daarnaast kan door de tumorcellen te isoleren met het puncher systeem de moleculaire informatie (DNA/RNA) worden gemeten wat nu niet mogelijk is. De veel betere tumor cel detectie methode, nodig om te classificeren, en de (DNA\RNA) tumor cel informatie zal worden gebruikt om een betere en meer gepersonaliseerde therapie te selecteren.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen