Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

UNLOCK

Looptijd: van 1 juli 2015 tot 30 april 2019

Het MKB in het grensgebied ondervindt nadelen bij het vinden van werknemers t.o.v. bedrijven met een centrale ligging. Verschillen in taal & cultuur, bemiddelingssystemen en wet- en regelgeving maken het aanstellen van personeel van over de grens zeer complex. UNLOCK wil vraag een aanbod op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen. Hierdoor worden het verwachte gebrek aan vakkrachten (krimp!) en conjuncturele schommelingen beter opgevangen.Hiertoe zijn de volgende maatregelen gepland:1. Algemene informatie over- en motivatie voor werken over de grens Beschikbaar stellen van algemene informatie en imagobevorderende publiciteitsacties om meer kennis en een positieve houding t.a.v. grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bewerkstelligen.2. Grensoverschrijdend verbinden van bemiddelingsinstanties, -processen en -instrumenten.De EUREGIO brengt partners/netwerken op het gebied van werken, bemiddeling en onderwijs in een platform bijeen om tot een duurzame grensoverschrijdend samenwerking en bemiddeling te komen.3. Ondersteuning MKB bij aanstelling en behoud van grensoverschrijdend personeel Bij de EUREGIO wordt een GrensInfoPunt gevestigd als centraal regionaal inlooppunt (frontoffice) voor werkgevers én werknemers bij vragen op het gebied van hun huidige, vroegere of toekomstige grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Verder wordt in 2016-2017 een businessplan uitgewerkt om na afloop van het project tot een van INTERREG onafhankelijke financiering van de dienstverlening te komen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen