Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Unterrichtsmaterial D-NL / Lesmateriaal D-NL

Looptijd: van 1 juli 2020 tot 30 juni 2022

In het kader van dit project zal er voor de bovenbouw van de Gymnasien en de Gesamtschulen in de Bondsrepubliek en voor de bovenbouw van het HAVO/VWO in Nederland lesmateriaal ontwikkeld worden. Met betrekking tot Duitsland gaat het om materiaal voor de vakken geschiedenis, sociale wetenschappen, aardrijkskunde en Nederlands en met betrekking tot de Nederlandse scholen betreft het vergelijkbare vakken uit de profielen Cultuur en Maatschappij resp. Economie en Maatschappij. Het lesmateriaal moet zowel geschikt zijn voor onderwijs over Nederland en Duitsland apart als ook voor het vergelijkende onderwijs. Tevens dient het de thematische voorbereiding van uitwisselingsprojecten tussen scholen. In principe wordt het materiaal voor beide landen in beide talen beschikbaar gesteld, zodat het zowel in Nederland als ook in Duitsland in het vreemdetalenonderwijs kan worden ingezet. Naast het te ontwikkelen lesmateriaal voor de scholieren zal er voor de docenten aanvullend didactisch materiaal samengesteld worden om de gebruiksvriendelijkheid tijdens de lessen te verhogen.Het gebruik van het lesmateriaal op scholen in Nederland en in de Duitse deelstaten met ,Niederlande-Schwerpunkt' wordt gegarandeerd door de verantwoordelijke autoriteiten van de schoolinspectie op offici?le kanalen. Deze zijn vertegenwoordigd in het project.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen