Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Upgradingsprogramma Licom N.V. 2008

Looptijd: van 25 maart 2008 tot 24 maart 2009
Plattegrond van de locatie van het project

Medewerkers van Licom hebben hun voordeel gedaan met dit ESF-scholingsproject. De deelnemers hebben een hoger kennisniveau bereikt en functioneren nu beter en zelfstandiger. Ook zijn zij makkelijker en breder inzetbaar. Het maximale niveau van de cursussen en opleidingen in dit traject is mbo-4.   In totaal hebben 225 werknemers een of meer trajecten gevolgd. Dat is aanzienlijk meer dan de begrote vijfhonderd.   Licom is een WSW-bedrijf in de regio Zuidoost Limburg. Het bedrijf houdt zich bezig met scholing en detachering van mensen met een arbeidsbeperking, op dit moment ongeveer 4.500.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen