Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Upgradingsprogramma NLW Groep N.V. 2007

Looptijd: van 25 maart 2007 tot 24 maart 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Het ESF-project is bedoeld om een deel van de werknemers van NLW Groep bij te scholen. De deelnemers, allen werkzaam in de sociale werkvoorziening, bereiken hierdoor een hoger kennisniveau. Zij kunnen hun werk beter en zelfstandiger uitvoeren en hun kansen op detachering nemen toe. Het maximale niveau van de opleidingen is mbo-4. In totaal nemen 293 mensen deel aan het scholingstraject, van wie 65 met minimale kwalificatie. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om een voortdurende aanpassing van de vaardigheden van het personeel. NLW heeft daarom in een vroeg stadium een erkenning als leer-werkbedrijf behaald. Daarnaast investeert het bedrijf in externe scholing. NLW is begonnen als een traditioneel WSW-bedrijf in het Noord-Limburg West. In de loop der jaren heeft NLW zich ontwikkeld tot een vooraanstaand bedrijf in de regio op het gebied van scholing en detachering van ongeveer 1.150 mensen met een arbeidsbeperking.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen