Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Urban Rain Shell

Looptijd: van 1 februari 2022 tot 30 november 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De Urban Rainshell (URS) is een ondergronds regenwaterberging- en -zuivering van natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. Het systeem slaat regenwater op in een mix van gewassen zeeschelpen. Het regenwater wordt gezuiverd van zware metalen, minerale oliën, PAK’s en microbiologische verontreinigingen met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’. Hierdoor kan het veilig infiltreren ter voorkoming van droogte én verzilting, óók in grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden. Of we slaan het op in de diepe ondergrond m.b.v. de Fast High Volume Infiltration Techniek (FHVI), waar we een zoete bel creëren. Met de URS maken we regenwater weer beschikbaar voor gebruik in allerlei toepassingen, waarmee we drinkwater besparen.

Het systeem ligt op proeftuin de Waterstraat, m.n. om het hydraulisch functioneren, aspecten m.b.t. beheer en onderhoud, en (sinds mei 2020) de functie als voorzuivering voor diepte-infiltratie te valideren. Daarnaast is het is acht keer toegepast in de markt, m.n. in de openbare ruimte. Deels om diffuse verontreiniging van het ecosysteem te voorkomen, deels om regenwater in te zetten voor direct gebruik voor diverse doeleinden (zoals sproeiwater, bluswater, proceswater en speelwater). Op dit moment onderzoekt KWR de mate waarin de URS regenwater veilig en kosteneffectief direct kan inzetten voor gebruik in bovengenoemde toepassingen.
Ondanks het feit dat de URS al diverse malen is toegepast in de praktijk, kan het als innovatief worden gezien omdat;
1. Er in de markt nog véél te weinig aandacht is voor waterkwaliteit en zoetwaterbesparing. Met
het systeem lopen we daarmee op de troepen vooruit.
2. Er voor diverse toepassingen nog veel meer en aanvullende data nodig is om eindgebruikers in
de markt te overtuigen van de toegevoegde waarde van het systeem, m.n. i.r.t. het gebruik van
regenwater.

Op de Waterstraat en het Hitteplein wordt de Urban Rainshell gedemonstreerd en worden de volgende zaken onderzocht en verkend;
1. Toepassing van het systeem op woning- en gebouwniveau t.b.v. drinkwaterbesparing
(doorspoelen wc’s, waswater of douchewater);
2. de toegevoegde waarde van het effluent van de URS i.r.t. robuuste groenvoorzieningen ter
voorkoming van hittestress.

Toepassing op gebouwniveau
Het systeem is oorspronkelijk niet ontworpen voor toepassing op gebouwniveau. Het is echter wel heel flexibel en makkelijk schaalbaar. T.a.v. toepassing op woning- en gebouwniveau hebben we de volgende onderzoeksvragen:
- Wat is de effectiviteit van het systeem i.r.t. eisen voor toepassing op woningniveau voor nietdrinkwater doeleinden?
- Wat is het effect van schelpkalk op leidingsystemen?
- Wat is de complementariteit met andere systemen (zoals met filtersystemen gericht op (na)zuivering t.b.v. drinkwater)?
Toegevoegde waarde voor robuuste groenvoorzieningen ter voorkoming van hittestress
De URS maakt onderdeel uit van het ontwerp voor het nieuwe Hitteplein op The Green Village, waarbij het bestaande systeem zal worden ingezet voor de bevloeiing van de geplande groenvoorzieningen. Als onderdeel hiervan hebben we de volgende onderzoeksvragen;
- Heeft de URS een positief effect op plantgroei en de weerbaarheid van planten voor ziektes en droogte (door de verhoogde calciumwaarde in het effluent en een verbeterde opneembaarheid van voedingsstoffen zoals mineralen op celniveau als gevolg van nabehandeling met de Schelpkalk Vitaliser)?
- Wat is de complementariteit met andere systemen voor efficiënte beregening van groenvoorzieningen (zoals slim gestuurde druppelirrigatiesystemen)?
Daarnaast willen we waterkwaliteit en zoetwaterbesparing meer op de kaart zetten en bij publieke instanties. Door middel van de bovenstaande onderzoeken, nieuwe inzichten en dataverzameling willen we ook eindgebruikers in de markt overtuigen van de toegevoegde waarde van het systeem, m.n. in relatie tot het gebruik van regenwater.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen