Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

UWV Jobcoach ESF 2009

Looptijd: van 22 november 2009 tot 21 november 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De Wajong-regeling voorziet in een uitkering voor jongeren die arbeidsongeschikt zijn. Zij hebben bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, een vorm van autisme of psychische problemen. UWV WERKbedrijf beschikt over een breed instrumentarium om Wajongers toch aan het werk te helpen. Een van de laatste instrumenten in het re-integratietraject is jobcoaching, dat met steun van het ESF wordt ingezet en geëvalueerd. De jobcoach leert de Wajonger de nog ontbrekende vaardigheden aan en gaat met hem op zoek naar een geschikte werkplek. Naarmate de jongere meer in staat is zijn functie zelfstandig uit te oefenen, krijgt hij minder begeleiding van de coach. De uitkomst van het evaluatieonderzoek is dat jobcoaching een onmisbaar instrument is, dat op onderdelen verbetering behoeft.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen