Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Vakbekwaamheidsopleidingen Afval & Milieu

Looptijd: van 1 september 2009 tot 31 augustus 2010
Vakbekwaamheidsopleidingen Afval & Milieu

Dit ESF project verbetert de positie van de laagst opgeleide medewerkers binnen de afvalinzamelbedrijven. Door strengere wet- en regelgeving en toegenomen mechanisering is bijscholing noodzakelijk. Het gaat om chauffeursopleidingen, veiligheidsscholing, cursussen voertuigbediening en training rijgedrag. De subsidieaanvrager het Opleidings- & Ontwikkelingsfonds Energie en Nutsbedrijven (O&O fonds ENb) werkt voor die bedrijven die zijn aangesloten bij de Werkgeversvereniging ENb. Deze bedrijven bewegen zich in de branches energie, afval & milieu en kabel & telecom. Het fonds subsidieert scholing en ontwikkelt opleidingen waardoor het personeel breder inzetbaar wordt.

Wist je dat

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen