Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Valorisatie RIG less Plug and Abandonment (on a wire)

Looptijd: van 17 november 2021 tot 30 september 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Met deze aangevraagde subsidie OP EFRO Valorisatie en Kennisontwikkeling 2021,
ronde 2 is het mogelijk het laatste gat in de financiering te dichten en de
doorontwikkeling te versnellen van deze, eerder in MIT-Haalbaarheidsstudies
ontdekte en in de genoemde VIA aangetoonde technologie versneld naar de markt
te brengen.
? Techniek is ontdekt en wordt ontwikkeld, gebouwd en getest in Noord Nederland.
? Het betreft een fundamenteel sterk innovatieve methode en techniek, die is
beschermd middels 8 internationale patenten (voor de 8 deelsystemen).
? Het Groningenveld heeft bij ontdekking tot de ontwikkeling van nieuwe technologie
geleid bij Noordelijke ondernemers die dat hebben kunnen exporteren over de rest
van de wereld in de 70,80 en 90-er jaren, dit fenomeen herhaald zich voor plug en
abandonment techniek omdat het Groningenveld het eerste grootschalige gasveld
ter wereld is wat afgesloten wordt.
? De ontwikkeling vind letterlijk plaats “bovenop” de markt, het Groningen veld en de
Noordzee. Deze markt heeft een omvang van >7MM€.
? Deze techniek opent de weg naar een industriële sequentiële gestandaardiseerde
aanpak, in plaats van de huidige individuele specialistische aanpak voor het
afsluiten van putten.
? NAM (Exxon, Shell, Nobian (Akzo), TU Delft en TNO SodM) steunen dit initiatief.
? Sterk partnership tussen projectpartners, technologie ontwikkelaar (Callidus) Wells
& Pipelines Solution Center BV uit Heerenveen en sterke internationale markt
partij Wellgear BV uit Westerbork.
? De technologie levert een sterke kosten besparing voor het sluiten van het
Groningenveld en andere olie en gasputten in Nederland die voor ca 75% (EBN)
terugvloeit naar de belasting betaler.
? Door de significantie kosten besparing en industriële aanpak op basis van sterk
internationaal gepatenteerde techniek leidt tot een bijzonder sterke business case.
? De methode is energie zuinig. De huidige techniek verbruikt: 1,5 MW gedurende 25
dagen x 24 uur, de nieuwe techniek verbruikt slecht 200Kw gedurende 5 dagen van
8 uur.
? Door bovenstaande wordt de CO2 uitstoot sterk gereduceerd.
? Met dit project wordt de hoogst mogelijke kwaliteit van de afdichting van een olie
of gasput gerealiseerd, zodat Methaan uitstoot in de toekomst geëlimineerd wordt
en dit direct bijdraagt aan het tegen gaan van de opwarming van de aarde.
? Om de (financiële) risico’s binnen dit project te spreiden is het project verdeeld in 2
hoofdfasen, namelijk valideren in een Reëel omgeving en in een operationele
omgeving. Per hoofdfase weer opgedeeld in 8 deelsystemen.
? Door de onderverdeling in 8 deelsystemen is het capaciteitsrisico binnen de poule
van resources eenvoudig op te vangen en bij te sturen.
? Dit project sluit aan bij de drie bewegingen die het Noorden wil zien en draagt sterk
bij aan de opleiding kansen werkgelegenheid in Noord Nederland.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen