Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Van klacht naar kracht

Looptijd: van 1 januari 2014 tot 23 juni 2015

Gemeente Capelle aan den IJssel wil mensen op weg helpen in deze complexe maatschappij, om hun (economische) zelfstandigheid en eigenwaarde te herstellen of op te bouwen. Meedoen naar vermogen is daarbij het uitgangspunt. Met als doel: uitstroom naar regulier werk. De gemeente ontving voor dit project subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het project is bedoeld om uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en (multi)problematiek via diverse trajecten te begeleiden, te activeren en te motiveren naar werk. Bijvoorbeeld deels arbeidsgeschikten en ouderen. Het vaststellen van de kansen op de arbeidsmarkt is niet altijd eenvoudig. Maar de ervaring leert, dat een goed en intensief traject tot aanzienlijke vooruitgang kan leiden. De deelnemers volgen onder andere de training ‘Van klacht naar kracht’. Deze training geeft de deelnemers meer inzicht in hun talenten en kracht. Daarbij leren ze zichzelf doelen stellen en een actieplan maken om die doelen te verwezenlijken. Na afloop van het project zijn de mogelijkheden voor duurzame arbeidsinpassing van de deelnemers vergroot. De kans op deelname aan de samenleving en de kans op het vinden van regulier werk is hiermee aanzienlijk toegenomen. 4% van de 431 deelnemers die aan het begin van het project een grote afstand tot de arbeidsmarkt hadden, hebben een betaalde baan gevonden en 5 deelnemers (1%) hebben een zelfstandig beroep opgepakt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen