Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Bereikbaarheid bedrijventerreinen Elst Zuidoost

Looptijd: van 1 januari 2013 tot 1 augustus 2015
Plattegrond van de locatie van het project

 

Door de investeringen in het bedrijventerrein De Aam zal de bereikbaarheid en de mobiliteit aanzienlijk worden verbeterd waarmee ook de kwaliteit van werk- en leefomgeving wordt versterkt. Met het project wordt beoogd het vestigingsklimaat op hoog niveau te houden voor bestaande bedrijven en het terrein aantrekkelijk te laten zijn voor nieuwe (hoogwaardige) bedrijven.

Deze upgrade van het bedrijventerrein zal een positieve invloed hebben de aantrekkelijkheid van de woon-werkomgeving. Daarnaast wordt met het project het vestigingsklimaat voor bestaande ondernemingen op hoog niveau gehouden en wordt het terrein aantrekkelijker voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen. Door de uitbreiding zal toename van de verkeersdrukte ontstaan en de daarmee samenhangende druk op de bereikbaarheid. Om hier goed op te anticiperen worden de volgende maatregelen genomen: op de Aamsestraat wordt de rotonde  aangepast, stoplichten  aangelegd, het zuidelijke deel van het bedrijventerrein en het voormalige spoorterrein wordt ontsloten op de rondweg waarbij ook  geluidwerende voorzieningen en groenstructuren worden aangelegd.

 

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen