Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Vernieuwend gesloten opslagsysteem oesters

Looptijd: van 16 mei 2012 tot 31 december 2014

De hoofddoelstelling van het project is een gesloten conditionering- en opslagsysteem te ontwikkelen dat ingezet kan worden om oesters gecontroleerd te verwateren en op te slaan, zodanig dat op een duurzame wijze een hoger rendement en beter voorraadbeheer wordt gerealiseerd.

Deze hoofddoelstelling is onder te verdelen in de volgende subdoelen:

  • De oesteruitval tijdens de opslag moet significant verlaagd worden. Het doel is oesteruitvaltijdens het verwateren en opslag met minimaal 50% te reduceren (van gemiddeld 20% naar5-10%).
  • De oesters moeten langer (3-4 maanden) in goede conditie bewaard kunnen worden zodat altijd uit voorraad geleverd kan worden.
  • De oesters die in opslag zijn moeten kwalitatief sterker en smaakvoller worden.
  • Systeem moet de arbeidsomstandigheden significant verbeteren door de benodigde fysiekearbeid tijdens inruimen, opslag en uitruimen te minimaliseren.

Er kan worden gesteld dat alle doelstellingen van het project gehaald zijn. De mortaliteit in de klassieke systemen was extreem hoog (hoger dan in de aanvraag destijds in beschreven) namelijk 30% tot 50%, terwijl de resultaten uit de proefopstelling een mortaliteit van rond de 3% lieten zien.

Wist je dat?

In heel Europa werken er 350.000 mensen in de visserijsector.

De Europese Unie is de vierde visproducent ter wereld en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese economie.

Er was in Europa 2,9 miljard bedoeld voor gebieden met een achterstand (convergentiegebieden) en 933 miljoen euro voor andere gebieden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen