Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Verpleegkundige Opleidingen Antonius Academie

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010

De maatschappij en de bevolkingsopbouw veranderen en de medisch-technische ontwikkelingen nemen in een snel tempo toe. Daarnaast moeten ziekenhuizen inspelen op vraaggestuurde zorg. Dit alles vraagt om goed opgeleid personeel. Met het ESF-project zorgt het Sint Antonius Ziekenhuis voor scholing van medewerkers van haar ziekenhuizen. Het Sint Antonius Ziekenhuis heeft een locatie in Nieuwegein en twee in Utrecht. Het interne opleidingscentrum Antonius Academie biedt zeventien opleidingen aan de medewerkers. Ze brengen hiermee hun kennis en kunde op peil en ze krijgen meer doorstroommogelijkheden. Daarnaast zorgt de academie voor de instroom van nieuw personeel.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

Wil je meer weten over coole dingen die bij jou om de hoek worden gedaan met Europees geld? Doe mee met de EODH-quiz en win gave prijzen!

raak geïnspireerd bekijk de fondsen