Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Versterken arbeidsmarktpos. medew. Nieuw Unicum

Looptijd: van 20 maart 2007 tot 19 maart 2008
Plattegrond van de locatie van het project

Met dit ESF-scholingsproject vergroot zorginstelling Nieuw Unicum de instroom van gekwalificeerde medewerkers in de zorg en de verpleging. Bovendien kunnen de huidige werknemers zich laten bijscholen tot niveau mbo-3 of 4. Deelnemers versterken daarmee hun positie op de arbeidsmarkt en zijn beter inzetbaar. De steeds complexere zorgvraag veroorzaakt een tekort aan deskundig personeel. Nieuw Unicum zet daarom breed in op scholing van schoolverlaters, zijinstromers en eigen medewerkers. Goed gekwalificeerd personeel betekent betere zorg, betere doorstroming binnen de organisatie en minder uitval.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen