Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Vervolgproject Actie Jeugdwerkloosheid Drenthe

Looptijd: van 29 maart 2011 tot 28 september 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De arbeidsmarktregio Drenthe heeft diverse succesvolle projecten ontwikkeld voor de bemiddeling van jongeren van 16 - 27 jaar naar een baan of opleiding. Om deze aanpak te continueren is de coördinerende gemeente Emmen een nieuw project gestart met hulp van ESF-subsidie.  Door diverse activiteiten worden jongeren ondersteund op hun weg naar de arbeidsmarkt.   Denk aan de inzet van motivatietrainingen en intensieve begeleiding voor kwetsbare jongeren, scholingstrajecten, begeleiding van een re-integratiebedrijf, sollicitatietraining, snuffelstages en de werving van stageplaatsen. Via loonkostensubsidies worden werkgevers gestimuleerd jongeren in dienst te nemen. Het ESF Bureau Drenthe is verantwoordelijk voor de coördinatie van het project. De drie subregio's hebben ieder een projectleider die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke voortgang en resultaten van de deelprojecten.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen