Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Vijverberg 2009/2010

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De Vijverberg is een praktijkschool voor moeilijk lerende jongeren. Deze scholieren zijn sociaal kwetsbaar en kunnen wel een zetje in de rug gebruiken. Met steun van het ESF helpt de school negentig van hen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke plek op de arbeidsmarkt. Het traject begint met een toets, die de mogelijkheden van de leerling en de eisen van de arbeidsmarkt in kaart brengt. Op basis daarvan krijgt elke leerling een individueel begeleidingsplan. Situaties op de werkvloer worden nagebootst en geanalyseerd. Eenmaal aan het werk krijgen de oud-leerlingen nog steeds hulp van de school. De Vijverberg werkt bij deze trajecten samen met het bedrijfsleven, vrijwilligers, sportverenigingen en instellingen voor zorg en welzijn.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen