Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Vijverhofschool: sterke schakel in de keten

Looptijd: van 1 augustus 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

De Vijverhofschool, afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs, wil haar leerlingen optimaal voorbereiden om als actief burger deel te nemen in de maatschappij. Daarbij richt de school zich op de leefgebieden werk, wonen en vrije tijd. De arbeidsmogelijkheden van deze zeer moeilijk lerende kinderen staan hierbij centraal. Hiervoor moeten onderwijs, zorg en werk op elkaar worden afgestemd. Met de aanvullende middelen uit het ESF kan de school in samenwerking met netwerkpartners een samenhangend en evenwichtig ontwikkeltraject op maat voor de leerlingen realiseren.VSO Vijverhofschool ontvangt de subsidie om de trajecten van de leerlingen naar werk te versterken en te innoveren. De subsidie maakt het mogelijk om in een sneller tempo werk te maken van onder andere: leerlingwerkplaatsen, netwerkontwikkeling en arbeidstesten. Alle maatregelen zijn er op gericht om de leerlingen op een zo hoog mogelijk werkniveau te laten uitstromen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen