Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Virtual Reality against Covid-19

Looptijd: van 4 mei 2020 tot 31 mei 2021
Plattegrond van de locatie van het project

In de media, politiek en de zorg was er na de uitbraak van Covid-19 binnen Nederland in eerste instantie veel aandacht voor het opschalen van de IC-capaciteit (het aantal bedden) en het instellen van preventieve maatregelen om de piek qua benodigd aantal IC-bedden te verlagen. De IC-capaciteit was de eerste bottleneck in de gezondheidszorg als gevolg van Covid-19, maar op de langere termijn worden nog vele malen grotere knelpunten in de gezondheidszorg voorzien.

Revalidatieklinieken zien een forse toestroom van patiënten die weliswaar hersteld zijn van Covid-19, maar door een ziekenhuisopname ernstig verzwakt zijn. Enerzijds wordt er een piek aan vraag naar revalidatiezorg verwacht voor patiënten herstellende van Covid-19 en anderzijds een piekvraag naar mentale zorg voor personen die mentaal uitvallen door ingrijpende veranderingen in (sociale) levens als indirect gevolg van Covid-19. Deze twee zorgtypen zijn langduriger van aard dan IC-zorg en zullen gezien de accumulatie van patiënten, langdurig een grote druk leggen op de gezondheidszorg.

Binnen dit project wordt beoogd om kennis op te doen van symptomen en behoeften van 1) patiënten herstellende van Covid-19 en 2) patiënten die mentaal uitvallen (c.q. dreigen uit te vallen) door ingrijpende veranderingen in (sociale) levens als indirect gevolg van Covid-19. Vervolgens wordt beoogd om door middel van een multidisciplinair onderzoek een mentaal therapeutische behandelmethode te ontwikkelen. Deze methode zal bestaan uit een multidisciplinair behandelprotocol voor zorgprofessionals en een mentaal therapeutische interventie op basis van Virtual Reality, inzetbaar in het begin van het behandeltraject. De interventie zal bestaan uit een combinatie van een educatief component (informatie over Covid-19, hoe je jezelf erdoor kunt voelen, welke stress regulerende oefeningen je kunt toepassen) en een simulatie/game-component waarin gevisualiseerd wordt hoe het virus zelf in het lichaam wordt bestreden.

Beoogd wordt om met deze interventie een deel van de therapie te verstrekken zonder actieve begeleiding van een zorgprofessional, zijnde een fysiotherapeut, psychiater of andere revalidatieprofessional. Op deze manier wordt op afstand mentale zorg verleend en kan fysieke pijn worden bestreden of voorkomen. Indien effectief bevonden, zal deze behandelmethode de druk op de gezondheidszorg aanzienlijk verlichten gezien deze interventie bij een deel van de patiënten een aanzienlijke of mogelijk volledige vervanging zal zijn van het zorgtraject door zorgprofessionals en bij het resterende deel van de patiënten ervoor zorgt dat zij beter voorbereid het traject met de zorgprofessional ingaan en daardoor minder intensief begeleid hoeven te worden door zorgprofessionals. De interventie kan derhalve ook gebruikt worden als alternatief voor een wachtlijst. Op deze manier kan de eerste zorg op afstand worden verleend en kan de benodigde zorg significant worden opgeschaald doordat de “span of control” per zorgprofessional wordt verhoogd.

Het project wordt uitgevoerd door;
1. Reducept B.V. (Penvoerder); in Leeuwarden gevestigde ontwikkelaar van Virtual Reality toepassingen voor de zorg, met 6 medewerkers met specifieke expertise in de bestrijding van chronische pijn middels VR technologie.
2. Sa4 Zorg, locatie Leeuwarden (hoofdvestiging); aanbieder van revalidatiezorg voor onder andere depressies en angststoornissen, met specifieke focus op de combinatie van mentale en fysieke zorg.
3. Fysiopraktijk Bilgaard; in Leeuwarden gevestigde fysiopraktijk met 9 medewerkers die nauw samenwerkt met Sa4zorg en zich daarbij met Sa4 Zorg gezamenlijk richt op het multidisciplinair behandelen van patiënten die een combinatie van mentaal psychische klachten hebben.
4. Friese Coöperatie Fysiotherapeuten; in Berltsum gevestigde organisatie waarbij alle 24 fysiotherapiepraktijken in Friesland die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen van zorgverzekeraars zijn aangesloten.
5. NHL Stenden, vakgroep Serious Gaming; meest voorname onderzoeksinstelling op het gebied van serious gaming in Nederland. Heeft toegang tot een vakgroep met hoog aangeschreven lector en 8 beroepsonderzoekers, een onderzoekscentrum, laboratorium en MSc studenten serious gaming.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen