Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Virtual reality enhanced behavioral change for post-traumatic stress disorder

Looptijd: van 1 december 2021 tot 31 juli 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Met dit project wordt één van de grootste maatschappelijke uitdagingen geadresseerd: de toenemende mate
waarin mensen psychische klachten ervaren. Hieraan gekoppeld zit de groeiende druk op de zorg, het
groeiend arbeidsverzuim en de stijgende zorgkosten. Het is duidelijk dat de manier waarop deze trends zich
ontwikkelen zowel economisch als om gezondheidsoverwegingen niet duurzaam is. In 2020 waren de kosten
gerelateerd aan psychische problemen al € 25 miljard. Naar verwachting zal dit bedrag in 2060
verdrievoudigd zijn.
In dit project wordt er kennis ontwikkeld waarin het gebruik van Virtual Reality (VR) wordt gekoppeld aan
een holistische leefstijlbenadering voor de behandeling van psychische problemen zoals posttraumatische
stressstoornis (PTSS). Hiermee dient in de toekomst een holistische, digitale behandelmethode te worden
ontwikkeld die complementair of zelfs vervangend is aan de huidige fysieke en niet schaalbare
behandelmethoden. Niet alleen moet deze oplossing digitaal (en daarmee schaalbaar) zijn, maar ook
persoonlijker en meer holistisch. De verwachting is dat deze nieuwe behandelmethode hierdoor ook
effectiever is. Het biedt mensen meer gezonde jaren, zowel mentaal als fysiek, de zorg wordt ontlast en
Noord-Nederlandse kennis leidt tot een wereldwijde impact.
In dit project doen Ancora Health B.V. (hierna: Ancora) en Lion Castle B.V. (hierna Lion Castle) gezamenlijk
onderzoek en ontwikkelen zij een programma waarbij VR-technologie wordt ingezet voor de bevordering
van duurzame mentale gezondheid. Dit programma moet een alternatief bieden voor en/of complementair
zijn aan traditionele behandelingsmethodes voor psychische klachten (en PTSS in het bijzonder). De kennis
die wordt ontwikkeld binnen dit project, wordt gebruikt om via een iteratief proces een mentaal
gezondheidsprogramma te ontwikkelen die geïntegreerd dient te worden in het holistische leefstijlplatform
van Ancora. Onderdeel van dit gezondheidsprogramma is de ontwikkeling van een PTSS-module waarmee
PTSS effectiever en efficiënter behandeld wordt.
De uniciteit van dit project zit in de wijze van gebruik van Virtual Reality in het behandeltraject van
psychische problemen. In de Verenigde staten wordt VR al gebruikt voor de behandeling van PTSS. Echter
betreft dit standalone methodes, waarbij er een gebrek is aan integratie van leefstijldata zoals voeding,
beweging, mindfulness en slaap; de holistische aanpak. Ancora en Lion Castle zijn ervan overtuigd dat alle
gezondheid gerelateerde klachten holistisch benaderd moeten worden en dat mentale gezondheid, voeding
en beweging geen op zichzelf staande elementen zijn. Het holistische karakter van dit project wordt geborgd
doordat er rekening wordt gehouden met hoe de ontwikkelde kennis toekomstig geïntegreerd kan worden
in het Ancora Health Platform. Hierin hebben al veel elementen, anders dan mentale gezondheid, een plek
gekregen. Ook wordt in dit project kennis van de game-industrie en bijbehorende gebruikerspsychologie ten
goede ingezet. Denk hierbij aan het realiseren van dezelfde gebruikersretentie als bij Playstation-, XBOX- of
telefoonspellen.
Gezien de stijgende gezondheidsklachten en -kosten is de markt voor deze oplossing enorm. Niet alleen
groeit de groep personen met psychische klachten, mede ten gevolge van Corona, ook VR wint steeds meer
terrein. Grote bedrijven zoals Facebook (nu Metaverse) zetten de komende jaren zwaar in op Virtual Reality.
Om dit momentum en de mogelijkheden van VR te benutten en te koppelen aan de behandeling van
psychische klachten, dient er onderzoek te worden verricht en kennis te worden ontwikkeld over effectief
gebruik van VR in de geestelijke gezondheidszorg. Omdat expertise in de mentale gezondheid schaars is,
de behandeltrajecten intensief zijn en de wachtlijsten lang, heeft een digitale, holistische en persoonlijke
oplossing meer potentie. Het geeft mensen meer macht over hun eigen mentale gezondheid en het helpt de
zorgkosten- en lasten te verlagen en de algehele druk op de (geestelijke) gezondheidszorg significant te
verlichten.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen