Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

VISTA - Vision Supported Truck docking Assistant

Looptijd: van 1 januari 2019 tot 30 juni 2022

De logistieke sector is voortdurend op zoek naar innovaties die kunnen helpen bij het verbeteren van het serviceniveau en de winstgevendheid van de sector. Deze innovaties hebben de laatste decennia o.a. geleid tot een verminderd brandstofverbruik en emissies. Inmiddels wordt op grote schaal ge?xperimenteerd met autonome vrachtauto?s. Veel van deze innovaties hebben met elkaar gemeen dat extra technologie in het voertuig de rol van de bestuurder overneemt. De genoemde pilots hebben nog iets overeenkomstig: de veelal dure en complexe technologie kan feitelijk alleen in nieuwe voertuigen toegepast worden.In dit project wordt gezocht naar een tussenvorm die voordelen van automatisering in de bestaande vloot brengt, zonder dat de technologische kosten zo hoog zijn dat de automatisering nooit rendabel wordt. Bij inzet van de VISTA-technologie zijn de technologische veranderingen aan de truck minimaal en blijft de chauffeur zelf de handelingen verrichten. Parkeren ('docken') van trucks wordt gemakkelijker en schadevrij. Het uiteindelijke doel van het project is om met deze technologie een doorbraak te cre?ren in het logistieke proces op distributieterreinen en in havens; effici?ntere processen, relaxte taakuitvoering van chauffeurs en minder schade. Een potenti?le bijvangst is dat minder geschoolde jongere chauffeurs gemakkelijker kunnen worden ingezet, daar waar nu een groot tekort is aan chauffeurs met ervaring. De uiteindelijke kosten van grootschalige introductie van VISTA in de bestaande vloot zullen gering zijn, mede ingegeven door de zeer beperkt additionele hardware kosten. Dat maakt dat de resultaten snel benut kunnen worden. Een scan van de business laat zien dat soortgelijke producten nog niet beschikbaar zijn op TRL>7. Een uitgebreide businesscase analyse zal laten zien waar de opbrengsten zullen neerdalen. Op basis hiervan worden verschillende PMC (Product Markt Combinaties) opgesteld.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen