Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Vistikhetmaar op koers voor de toekomst

Looptijd: van 16 april 2020 tot 15 april 2023

De enorme uitdagingen waar de visserij en het visserijonderwijs de komende jaren voor staan vergroten het belang te blijven investeren en innoveren in kennisverspreiding en kennisuitwisseling. Een samenbindend, goed functionerend en continu vernieuwend kennissysteem levert een bijdrage aan het zo goed mogelijk kunnen blijven begrijpen van de snel veranderende wereld, het bij elkaar houden van de sector, het kennis- en professionaliseringsniveau van de overblijvende vissers en het visserijonderwijs.

In dit voorstel wordt een project gepresenteerd voor uitbouw en op basis van de opgedane ervaring, verder innoveren van het kennissysteem Vistikhetmaar door:

  • Het versterken en vernieuwen van de dialoog met vissers door het oprichten van een klankbordgroep, gevormd door vissers, en het centraal stellen van vragen van vissers;
  • Het stimuleren van écht interactieve kennisdeling in het kennissysteem, en, het zoeken naar nog betere manieren om vissers te betrekken en te bereiken. Het project gaat er niet langer van uit dat tekst/lezen het ‘standaard-medium’ moet zijn (minder lezen, meer audiovisueel, nieuw/innovatieve benaderingen);
  • Het uitbouwen van de informatieve functie aan (nieuwe) mensen in visserij gerelateerde organisaties om de centrale rol van het kennis-deling-platform te verbreden;
  • Het bieden van doorlopende opleiding en ondersteuning van jongeren in de visserij;
  • Het aanpassen van het lesmateriaal aan de nieuwe structuur van de opleiding van vissers en de ontwikkeling van een modulair opgebouwd, op ieder niveau adequaat kennisaanbod voor de pelagische visserij;
  • Het uitwisselen van nationale en internationale ervaringen.
Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen