Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Volledig plantaardige vergisting van berm- en slootmaaisel - GROENG(R)AS

Looptijd: van 16 februari 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

De projectpartners (HDSR en AJSG) hebben gezamenlijk de ambitie een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie en het verlagen van de CO2-uitstoot in Nederland. In GROENG(R)AS wordt dit gedaan door de eerste volledig plantaardige demonstratie-installatie voor grasvergisting te realiseren. Dit innovatieve concept maakt het mogelijk om een veelvoorkomende afvalstroom (berm- en slootmaaisel) om te zetten in groen gas, als vervanger van aardgas. Verminderde CO2-uitstoot wordt bereikt door een nieuwe bron voor hernieuwbare energie te benutten en een duurzame methode voor grasverwerking aan te bieden, zonder uitstoot van schadelijke broeikasgassen. De verlaging in CO2-eq. door GROENG(R)AS is jaarlijks 4.682 ton, en 56.184 ton gedurende de levensduur van de demonstratie-installatie (12 jaar).
Daarnaast levert grasvergisting nieuwe kansen om groene waterstof en circulaire producten te produceren. Omdat GROENG(R)AS geen gebruik maakt van dierlijke meststoffen zijn de restproducten breed inzetbaar en gewild.
Na succesvolle demonstratie in IJsselstein is de verwachting dat het project elders in Nederland en Europa navolging vindt, en dat nieuwe onderzoeken en investeringen opgestart worden voor waterstofproductie en verdere circulaire toepassing en energieverduurzaming. Dit levert werkgelegenheid, omzetgroei en potentieel internationale export op.
Om demonstratie van grasvergisting (WP1) mogelijk te maken, wordt een regionaal logistiek netwerk opgezet om de installatie van voldoende biomassa te voorzien (WP2). Dit logistieke component is een cruciale blauwdruk voor replicatie. Verder wordt in GROENG(R)AS een start gemaakt met om nieuwe circulaire toepassingen van vergistingsproducten (biogas en digestaat) te onderzoeken (WP3), en wordt verdere exploitatie in kaart gebracht (WP4). HDSR is verantwoordelijk voor WP1, AJSG is voor WP2, en de verantwoordelijkheid voor WP3 en WP4 wordt gedeeld.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen