Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Volunteers 2.0

Looptijd: van 1 april 2020 tot 31 maart 2022

Vrijwilligers cre?ren niet alleen kwaliteit van leven voor derden, maar ook voor zichzelf en hun omgeving. Als ze krachten bundelen met de lokale overheden en elkaar leren kennen en met elkaar netwerken, fungeren ze als katalysator voor de toekomstbestendigheid van hun eigen regio. Het doel van het project Volunteers 2.0 is om het vrijwilligerswerk te versterken voor de langere termijn. Dit met op de achtergrond demografische veranderingen en verstedelijking (zie bijv. het demografisch verslag van Kleef). In eerdere grensoverschrijdende projecten waar burgers bij betrokken waren (bijv. KRAKE 'Krachtige Kernen/Stark D?rfer'), leidde uitwisseling van ervaringen over verschillende benaderingen van vraagstukken tot nieuwe idee?n voor oplossingen. Daarnaast werd duidelijk dat een systematische en laagdrempelige participatie van burgers de sociale en economische meerwaarde van het engagement (betrokkenheid) kan verhogen - deze kennis moet worden opgepakt en verder ontwikkeld.Specifiek in het Volunteers 2.0 project werken tien gemeenten, elk met ??n wijk, aan een oplossing op maat om de leefbaarheid ter plaatse te verbeteren. Hierbij wordt ook gewerkt aan de gemeenschappelijke doelstelling: de samenwerking tussen (bestaande) burgerinitiatieven en gemeenten versterken. Daarnaast komen alle betrokken partners en wijken bijeen voor in totaal acht Duits-Nederlandse conferenties en ?stamgastentafels? om de grensoverschrijdende netwerken uit te breiden en om kennis en ervaringen over specifieke thema?s uit te wisselen en van elkaar te leren.De uitwisseling van ervaringen tussen wijken en gemeenten in de Duits-Nederlandse context, evenals pers- en pr-activiteiten, leiden tot een duurzame vermindering van het barri?re-effect van de grens. Tweetalige handboeken maken een overdracht van de projectresultaten naar andere ge?nteresseerde steden, dorpen en gemeenten in de Euregio en daarbuiten mogelijk.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen