Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Voorbereiden op werk

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Accent Nijkerk is een school voor praktijkonderwijs voor leerlingen met een IQ tussen de 60-80 en een leerachterstand. Deze school werkt vanuit de filosofie waarbij de leerling geen onderwijs volgt, maar het onderwijs de leerling. Vanuit de leerwens en de leermogelijkheden maakt de leerling samen met de school een individueel ontwikkelingsplan; deze is bepalend voor de invulling van zijn of haar curriculum. Kenmerkend voor de school is ondernemerschap op alle niveaus, van leerling tot schoolleiding. Op Accent Nijkerk is innovatie het sleutelwoord om mogelijkheden en kansen te creëren en te benutten. De jongeren krijgen persoonlijke begeleiding bij het vinden van een passende baan. Accent Nijkerk zoekt intern en in de omgeving van de school naar mogelijkheden voor stages en werk. De school werkt actief samen met bedrijven, vrijwilligers, sportverenigingen, zorg- en welzijninstellingen, vmbos en mbos. Daarnaast verzorgt ze naschoolse begeleiding. De middelen van ESF maken het mogelijk om een ondernemende en innovatieve school te blijven.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen