Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid

Looptijd: van 17 januari 2014 tot 16 juli 2015

Jongeren begeleiden bij hun studie, het ontdekken van talent. Na het afronden van de opleiding werkervaring laten opdoen met bijvoorbeeld meester-gezel constructies. Of vroegtijdige schoolverlaters die door een gericht traject toch een diploma kunnen behalen en begeleid worden naar werk. Dit zijn voorbeelden van de regionale aanpak in Midden-Brabant om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dankzij het Europees Sociaal Fonds (ESF) is hiervoor extra geld beschikbaar. De noodzaak om jeugdwerkloosheid aan te pakken is hoog. De economische crisis is nog steeds niet voorbij en dit zorgt voor een aanhoudende hoge werkloosheid onder jongeren, zelfs 2 keer zo hoog dan de gemiddelde werkloosheid. De regio Midden-Brabant vindt het onacceptabel dat jeugdig talent wordt verspilt en ziet alle reden voor een verhoogde inzet op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Gemeenten (met Tilburg als centrumgemeente), UWV, kenniscentra, onderwijs en werkgevers slaan de handen ineen voor een regionaal actieplan. De regionale aanpak is aanvullend op bestaande instrumenten en lokaal beleid. Van de 1.710 jongeren die deelnemen aan dit ESF-project hebben 194 jongeren een baan, 205 deelnemers hebben een werkervaringsplaats, stage of traineebaan en 566 jongeren volgen een opleiding. De overige 745 deelnemers blijven fit voor de arbeidsmarkt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen