Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Vossebelds groene revolutie

Looptijd: van 11 oktober 2010 tot 17 oktober 2011
Plattegrond van de locatie van het project

Vossebeld Cultuur- en Civiele Techniek houdt zich bezig met de inrichting en het onderhoud van de groene omgeving. Het project ‘Vossebelds Groene Revolutie’ is onder meer ontwikkeld om de kennis binnen het bedrijf beter te spreiden. In samenwerking met een kennisinstelling wil Vossebeld werkgedrag creëren ter verbetering van de arbeidsproductiviteit, -kwaliteit, -satisfactie en indirect de arbeidsveiligheid. Mede door ESF-gelden is dit project mogelijk gemaakt. De oudere werknemers zullen binnen een jaar of tien de arbeidsmarkt verlaten, maar de kennisoverdracht aan jongere werknemers ontbreekt. Tegelijk moeten de laagopgeleide medewerkers breed inzetbaar zijn om in de huidige marksituatie mee te kunnen draaien. Door middel van onder andere het organiseren van opleidingen en workshops maakt Vossebeld de kennis expliciet en overdraagbaar, op een simpele en duidelijke manier. Ook heeft Vossebeld de belangrijkste werkinstructies op papier gezet. Het project richt zich op zowel individueel als teamverband, teamflow en organisatiebreed integraal arbeidsgedrag. Niet los van elkaar, maar in een doordachte samenhang! Door dit ESF-project is zowel de communicatie als de kennisoverdracht sterk verbeterd.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen