Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

VrouwenAcademie De Mussen

Looptijd: van 3 mei 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

VrouwenAcademie De Mussen is een initiatief van Stichting Leerwerkbedrijf De Mussen en richt zich op het verkleinen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor economische- en maatschappelijke waarde wordt toegevoegd aan de Haagse regio.

Dit doen we door samen met werkgevers die met krapteberoepen te maken hebben te werken aan een modus operandi om het onbenut arbeidspotentieel onder vrouwen aan te laten sluiten en vacatures in specifieke krapteberoepen te laten vervullen. Verder streven we naar een vergroting van de arbeidsmarktparticipatie van Haagse vrouwen.

VrouwenAcademie De Mussen is als project de voorloper (pilot) van de door de Gemeente Den Haag te initiëren Haagse VrouwenAcademie 2.0.

De activiteiten binnen de VrouwenAcademie zijn geclusterd in 6 werkpakketten. Door het analyseren van de behoefte van de werkgevers en het bieden van een toeleidingstraject gecombineerd met werkervaring, opleiding en coaching, ontwikkelen de bereikte vrouwen de juiste vaardigheden die worden gevraagd op de arbeidsmarkt. De economische basis van Den Haag wordt hiermee versterkt en verbreed.

Bij aanvang van dit project richt VrouwenAcademie De Mussen zich op de sector Zorg en Welzijn. Deze sector biedt, door goed voorspelbare demografische veranderingen, grote kans op toekomstbestendige werkgelegenheid en kampt op dit moment met een tekort aan gekwalificeerd personeel in specifieke functies. In de loop van het project zullen ook andere kraptesectoren worden aangepakt: kinderopvang, onderwijs, distributie & logistiek.

De ambitie van de VrouwenAcademie is om binnen drie jaar tijd in elk van bovenstaand benoemde kraptesectoren, samenwerkingsverbanden op te bouwen, waarbinnen minimaal 12 werkgevers een actieve rol vervullen. Binnen ieder samenwerkingsverband zullen werkgevers actief participeren en, in samenwerking met de VrouwenAcademie, zo een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de kandidaten richting de arbeidsmarkt. Dit kunnen leerwerktrajecten, stages, training on the job etc. zijn.

De VrouwenAcademie ontwikkelt passende voorschakeltrajecten die aansluiten bij de vraag van werkgevers en passen bij het profiel van de kandidaten. De voorschakeltrajecten bestaan uit persoonlijke ontwikkelingsgesprekken, begeleiding door vrijwillige getrainde coaches, occasionele kinderopvang, sollicitatietrainingen, voorbereiding van centrale examens, EVC trajecten en inhouse opleidingen op MBO 2 of MBO 3 niveau. De opleidingen vinden inhouse, dus op de uitvoeringslocatie van De VrouwenAcademie, plaats. We weten uit ervaringscijfers dat daardoor de uitval van kandidaten tot een minimum beperkt wordt. De doelstelling is om uiteindelijk 125 vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in een tijdsbestek van 3 jaar, te ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van de juiste vaardigheden en het vinden van een baan in de eerder genoemde sectoren.

De ambitie is om binnen 3 jaar een gevalideerde methodiek te hebben ontwikkeld samen met werkgevers en deze te verduurzamen. Deze methodiek zal de basis vormen voor de door de Gemeente Den Haag te initiëren Haagse VrouwenAcademie 2.0.

VrouwenAcademie De Mussen werkt samen in dit project met: Gemeente Den Haag, Zorg Werkt Academie, Zorg Zijn Werkt, ROC Mondriaan, PEP, Zuster Mina Zorg & Advies, Sensa Zorg, RAAK VVT, Post NL en andere nog nader te bepalen relevante organisaties.Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen