Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Wachstum und Entfaltung zur grenzüberschreitenden Agropole

Looptijd: van 1 juli 2019 tot 30 juni 2022

Het Duits-Nederlandse grensgebied met Niederrhein en de provincie Limburg is één van de belangrijkste agrobusinessregio's in Europa. De gehele waardeketen met zijn kennisintensiviteit is hier vertegenwoordigd in een aaneengesloten gebied. De regio's hebben verschillende accenten binnen de waardeketen en bieden daardoor een groot potentieel aan synergie-effecten door intensievere samenwerking. Er is sprake van complementariteit.Daardoor liggen er contacten voor de vorming van een grensoverschrijdend cluster dat met persoonlijke inbreng en kennisuitwisseling effectiever benut kan worden. De nationale grenzen zijn tot nu toe een barrière geweest als het gaat om de organisatie van gezamenlijke activiteiten. In het project zal een effectief, grensoverschrijdend netwerk worden opgezet dat de overdracht van informatie versterkt en de grensoverschrijdende communicatie tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, wetenschap en instellingen intensiveert. Dit helpt om kennis te vergaren en uit te wisselen en vertrouwen op te bouwen, wat een voorwaarde is voor de bereidheid tot samenwerking. Deze samenwerking leidt tot een stimulans voor innovatie die het concurrentievermogen van bedrijven in de regio versterkt, banen veilig stelt en schept en daarmee ook de samenleving ten goede komt.Door de uitvoering van dit project wordt een voorwaarde gecreëerd voor de ontwikkeling van de grensoverschrijdende regio tot de meest innovatieve en dus meest concurrerende agrobusinessregio van Europa. Extern kan dit een bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio.Dit doel kan alleen worden bereikt door middel van vele kleine en een continue stroom aan maatregelen, die met dit project worden uitgevoerd. Deze weg leidt tot de groei en waarin de ontwikkeling van de agrobusinessregio, waarvan de hele regio profiteert van de agrobusinesssector een beslissende rol speelt.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen