Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Walburg

Looptijd: van 1 mei 2021 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Het project Walburg te Zwijndrecht bestaat uit de realisatie van een warmtenet op gebiedsschaal met Thermische Energie uit Oppervlaktewater, ofwel TEO, als duurzame warmtebron. De warmte zal met behulp van een warmtepompcentrale gewonnen worden uit de Oude Maas. HVC realiseert het project om duurzame warmte te kunnen leveren aan 1.013 woningen van woningcorporaties in de wijk Walburg.

TEO wordt als duurzame warmtebron op een aantal plaatsen in Nederland al toegepast. In project Walburg wordt echter een unieke stap voorwaarts gezet om een aantal redenen:
- Bestaande woningbouw: TEO wordt veelal toegepast voor utiliteitstoepassingen (kantoren et cetera), en dan vooral ook in de nieuwbouw van dit soort panden. De toepassing van TEO voor een wijkgerichte aanpak die volledig gericht is op bestaande bouw is uniek in Nederland.
- Dicht stedelijk gebied: een TEO installatie is geen klein object. Het dient ingepast te worden in de bestaande stedelijke omgeving. In Walburg wordt creatief gezocht naar inpassing van de TEO centrale van circa 400 m2 die niet inpandig geplaats kan worden (zoals wel vaak bij nieuwbouw gebeurt, omdat daar nog rekening gehouden kan worden met te plaatsen installaties).
- Drinkwaterwingebied: het projectgebied Walburg is drinkwaterwingebied. Hierdoor mogen er geen nieuwe WKO-bronnen in het gebied gerealiseerd worden. Hiervoor zijn aanvullende investeringen in aanpassingen van warmtepompen en warmtebronnen nodig. De opgedane kennis kan gedeeld worden met andere toekomstige projecten, omdat drinkwaterwinning vaker een mogelijk knelpunt kan zijn bij warmtewinning via aquathermie.
- Mogelijke combinatie met Thermische Energie uit Drinkwater (TED): In Walburg is een drinkwaterproductielocatie van Oasen aanwezig. Mogelijk kan voor de locatie van de TEO installatie gebruik gemaakt worden van de locatie van Oasen. Daarnaast wordt onderzocht of uit het drinkwater aanvullende capaciteit in duurzame warmteproductie aanwezig is binnen de richtlijnen die gelden voor drinkwaterproductie. Het is een technologie en aanpak die in Nederland nog nauwelijks wordt toegepast, maar hier door de aanwezigheid van Oasen een zeer concreet perspectief biedt op realisatie van TED aanvullend op de TEO installatie.

Door het innovatieve karakter van het project kan veel geleerd worden over de inzet van TEO in de bestaande bouw.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen