Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Wasserrobuste Städte

Looptijd: van 1 november 2018 tot 30 juni 2022

De optredende klimaatverandering raakt de steden in onze grensregio heel direct. Zij hebben steeds vaker te maken met wateroverlast, watertekorten, een slechte waterkwaliteit en hittestress. Extreme neerslag was er in 2010 (Achterhoek-Borken), in 2014 (Münster) en in 2017 (Rijssen-Twente). De zeer warme en droge zomer van 2018 is opnieuw een indringend voorbeeld. Deze weersextremen hebben ingrijpende economische en sociale gevolgen voor de inwoners, bedrijven en gebruikers van de steden en het leidt tot grote ruimtelijke opgaven voor het stadsbestuur. Aanpassing aan klimaatverandering is de komende decennia een van de belangrijkste uitdagingen voor de gemeenten en steden in de Euregio. De steden Zutphen en Hengelo (Ov.), Bocholt en Münster, en de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen, willen deze uitdaging samen oppakken. Door een grensoverschrijdende samenwerking gaan zij elkaar hierbij ondersteunen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars sterke punten om te komen tot optimale oplossingen.De partners gaan werken volgens de 'meerlaagse benadering', die bestaat uit: 1] voorkomen van overlast, 2] beperken van overlast en 3] optreden bij overlast. In 3 werkpakketten worden in totaal 12 maatregelen ontwikkeld en (deels) uitgevoerd. Dit gebeurt in duo-schappen waardoor de partners elkaar optimaal kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren. Daarnaast vindt een regelmatige, gezamenlijke kennisuitwisseling plaats, niet alleen tussen de projectpartners onderling, maar ook met alle gemeenten en steden in de Euregio. De ervaring, kennis en inzichten uit het project worden gebundeld in een handleiding, die is bestemd voor alle gemeenten en steden in de Euregio en daarbuiten, en daarmee tevens bijdraagt aan de Strategie EUREGIO 2030.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen