Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

Watercampus Leeuwarden

Looptijd: van 8 oktober 2009 tot 1 juli 2014
Plattegrond van de locatie van het project

Watertechnologie is gedefinieerd als één van de pieken in Noord-Nederland. In 2003 is het TTI Wetsus opgericht waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken op het gebied van watertechnologie. De doelstelling van Noord-Nederland, en Leeuwarden in het bijzonder, is om een Europese Waterhub te realiseren; een netwerk van innoverende bedrijven en toeleveranciers. De huidige watercampus bestaat uit de JH de Doperkerk (starterscentrum) en Van Hall Larenstein, alwaar het Waterapplicatiecentrum, de opleiding mastertrack watertechnologie en Wetsus zijn gehuisvest. Om de positie van internationale Waterhub te bereiken, zal het bestaande park uitgebreid moeten worden met een kwalitatief hoogwaardig centrum waar op watertechnologie gerichte (door)starters, bedrijvigheid, kennisinstellingen, laboratoria, adviesbureaus en geclusterd worden De ambitie van de gemeente Leeuwarden is een gebouwencomplex te realiseren van internationale allure qua architectuur en duurzaamheid. Het gebouwencomplex zal bestaan uit verschillende gebouwen met een mogelijkheid voor een eigen identiteit (gevel, entree, e.d.). Er wordt uitgegaan van een in fasen te realiseren gebouw van uiteindelijk ca. 25.000m2 op de locatie "voormalig Atoglas", inclusief de benodigde ontsluiting, terreininrichting en parkeervoorzieningen. Er zijn 4 fasen in het totale project. Onderhavig project betreft de eerste fase van de realisatie van de Watercampus. De eerste fase betreft de aanleg van kantoor en lab op de voormalige Atoglaslocatie van totaal 11.000 m2 vloeroppervlak, inclusief de verwerving van de grond en het bouwrijp maken ervan en de aanleg van ontsluitende infrastructuur en terreininrichting.

Wist je dat

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Ben jij nieuwsgierig naar deze projecten? Een keer per jaar organiseren we de Europa om de hoek Kijkdagen. Grijp deze kans en kom langs! Kijk voor meer informatie op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancieerd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie:

raak geïnspireerd bekijk de fondsen