Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Waterlab Circulair Water

Looptijd: van 20 augustus 2020 tot 31 december 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Uitdaging
De transitie naar een circulaire economie is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Water is hier een belangrijk onderdeel van. Een circulaire economie leidt tot een wereldwijde waterbesparing van 412 miljard m3 (11% van de jaarlijkse wereldwijde vraag). In Nederland kost (centrale) zuivering en transport veel geld en wordt water onvoldoende hergebruikt. Er is sprake van veel verspilling – van de 120 liter kraanwater die dagelijks per persoonh wordt gebruikt, wordt maar 10 liter daadwerkelijk als drinkwater gebruikt – en de potentiële waarde van water (energie en gronstoffen) wordt niet benut. Circulair betekent hier dan ook: van zuivering naar toepassing, van centraal naar decentraal en van aanbodgericht naar vraaggericht. De oplossing van deze maatschappelijke uitdaging ligt in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologiën voor circulair water.

Doelstellingen
De centrale doelstelling van het project is het ontwikkelen en demonstreren van innovaties en technologieën op het gebied van circulair water voor verschillende toepassingen door middel van het principe van launching customership. Dit principe houdt in dat de markt een (veelal maatschappelijke) behoefte niet oppakt en dat een stimulerende en faciliterende rol van de overheid nodig is. Binnen dit project organiseren overheid en eindgebruikers / consumenten een ‘challenge’ (prijsvraag) waarbij de markt uitgedaagd wordt om technologische innovaties voor circulair water te presenteren, te ontwikkelen en te implementeren.

Activiteiten
De projectactiviteiten zijn verdeeld over zes werkpakketten (WPs): ‘Organisatie challenge’ (WP1), ‘Voorbereiding en uitvoering pilots’ (WP2), ‘Monitoring resultaten’ (WP3), ‘Kennisdisseminatie en roadmap’ (WP4), ‘Projectmanagement’ (WP5) en ‘Communicatie’ (WP6). Het zwaartepunt ligt op WP2, waarin zeven pilots worden uitgevoerd rondom vier clusters (‘Voedselverwerkende industrie’, ‘Wonen, werken, leren’, ‘Bedrijfsterrein’ en ‘Recreatie’). Het zijn lokale pilots met een bovenregionale en (inter)nationale impact. De disseminatie van kennis naar andere stakeholders in (West-)Nederland en de ontwikkeling van een roadmap voor verdere opschaling staan centraal in WP4.

Verwachte resultaten
Het project scoort positief op de diverse KvWII outputindicatoren, met name ten aanzien van ondersteunde bedrijven en private financiering. Het project levert daarnaast als direct resultaat de ontwikkeling en toepassing van zeven nieuwe technologieën (één per pilot) op. Elke pilot levert uiteindelijk ook een businesscase op die opschaling van de technieken in andere regio’s mogelijk maakt. In termen van waterbesparing hebben de pilots een doelstelling van 80%-100% circulariteit, hetgeen resulteert in een directe waterbesparing van ruim 450.000 m3. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks gebruik van 2.700 vierpersoonshuishoudens.

Partnerschap, budget en financiering
Het partnerschap van dit project bestaat uit 10 partners, waarin overheid, kennisinstelling, netwerkorganisatie en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Stichting Water Alliance, STOWA, Plukon Convenience Dronten B.V., Vereniging van Visgroothandelaren Urk, Gebiedsorganisatie Oosterwold, Lelystad Airport Businesspark, Camp & Surf Markermeer B.V. en Camping & Jachthaven Erkemederstand hebben hun samenwerking vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De totale kosten voor het project bedragen € 4.532.400. De projectpartners vragen een bijdrage van € 1.812.960,00 vanuit het programma Kansen voor West II. De overige € 2.719.440 wordt gefinancierd middels eigen bijdrage van de projectpartners.Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen