Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Watten-Agenda

Looptijd: van 1 oktober 2015 tot 30 september 2019

In juli 2014 werd na een ontwikkelingsperiode van twee jaar met de natuurbeschermings- en toeristische organisaties het strategiepapier ‚Duurzaam toerisme in de Waddenzee als werelderfgoed-bestemming‘ gepresenteerd. Het project ‚Wadden-Agenda‘ voert tot 30.09.2019 een belangrijk deel van deze strategie uit in het kader van grensoverschrijdende samenwerking. De doelen van het project vinden hun neerslag in vier takenpakketten: (1) Bewustmaking van, en enthousiasmering voor de Waddenzee; (2) Kennis en de vorming van een kennisnetwerk voor de Waddenzee; (3) Verbinden van duurzame belevingsvormen met de Waddenzee; (4) Communicatie over het Waddenzee buiten de regio. Het Projektconsortium dat bestaat uit zes partners realiseert met verschillende maatregelen de verschillende takenpakketten. Het projectgebied loopt van de Nederlandse kustgebieden van de provincies Fryslân en Groningen, via Ostfriesland tot aan de Weser aan de Duitse kant en omvat ook het binnenland dat wordt gekenmerkt door de nabijheid van de zee. Met het project ‚Wadden-Agenda‘ ontstaat een nieuwe uitvoeringsgerichte structuur van de grensoverschrijdende Waddenzee-samenwerking, die duurzaam toerisme tot behoud en bescherming van het wereldnatuurerfgoed centraal stelt.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen