Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

We can work it out

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

De Reconvalescentenschool is een school voor openbaar speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De opleiding geeft onderwijs op maat aan kinderen met medische problemen en bereidt ze voor op een baan of een vervolgopleiding. De jongeren leren zelfstandig te werken en hun ziekte en beperkingen te accepteren. Hiervoor biedt de school een gestructureerde en veilige omgeving die rekening houdt met wat de leerling kan, denkt en doet. In kleine lesgroepen maken de leerlingen zich technische en sociale vaardigheden eigen. De school gebruikt ESF-subsidie voor het verbeteren van leerling-werkplaatsen en interne stages. (Oud-)leerlingen krijgen jobcoaching. Om de kans op de arbeidsmarkt voor de leerlingen te vergroten werkt de Reconvalescentenschool intensief samen met andere scholen en organisaties.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen