Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Weert Actief

Looptijd: van 1 april 2010 tot 30 september 2011
Plattegrond van de locatie van het project

Het doel van Weer(t) Actief is om mensen die moeite hebben aan het werk te komen, door educatie, scholing en werkervaring te behouden voor de arbeidsmarkt. Trajecten zijn niet alleen op duurzame uitstroom naar werk gericht. Ook het volgen van een opleiding, het doen van een stage of het volgen van een sociaal activeringstraject is van belang. De gemeente richt zich vooral op 55 plussers, arbeidsbelemmerden en niet uitkeringsontvangers (NUO). De activiteiten hebben als doel de deelnemers een sterkere basis te geven in kennis, vaardigheden en fysieke en geestelijke gezondheid. Deelnemers kunnen keuzes maken die zoveel mogelijk aansluiten op hun competenties. Er wordt  uitgegaan van een deelname van 40 procent arbeidsbelemmerden (60 mensen), 20 procent 55+ (30 mensen), 15 procent NUO (23 mensen).

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen