Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Werk aan De Brug

Looptijd: van 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010
Plattegrond van de locatie van het project

VSO De Brug is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen met hun beperkingen, maar zeker ook met hun mogelijkheden. De ESF-subsidie wordt ingezet om de overgang van de leerlingen naar de arbeidsmarkt of vervolgopleiding sterker en duurzaam te maken. De school bereidt de ruim 100 leerlingen voor door middel van een arbeidskundig onderzoek. Dit onderzoek brengt in kaart wat de individuele mogelijkheden zijn van een leerling. Zij kunnen dan branchegerichte cursussen volgen. Ook trainen leerlingen op leerling-werkplaatsen op het gebied van horeca, schoonmaak, administratie, industrieel of groen. Vervolgens lopen zij onder goede begeleiding stage.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen