Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Werk Opmaat: Petrus Dondersschool

Looptijd: van 8 januari 2011 tot 31 juli 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen eindonderwijs. De leerlingen op de Petrus Dondersschool worden daarom voorbereid om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij op de gebieden: werken, wonen, burgerschap en een zinvolle vrijetijdsbesteding.Subsidie vanuit het ESF geeft het onderwijsaanbod een kwalitatieve en kwantitatieve impuls om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt te verbeteren.De school stemt haar onderwijsaanbod zo veel mogelijk af op de behoefte van de arbeidsmarkt in de regio Roermond. In dat kader worden relevante branchegerichte cursussen aangeboden aansluitend bij de mogelijkheden die de stagebedrijven aan de leerlingen bieden. In het Roermonds Arbeidspracticum (RAP) doen de leerlingen vaardigheden op met betrekking tot horeca, techniek en logistiek. De lijn van praktijkvakken, het RAP en de externe stages maakt het mogelijk om de juiste mix tussen leren en werk aan te bieden.  Meer dan de helft van de leerlingen verlaat de school met een baan of stroomt door naar het vervolgonderwijs (een derde deel). De overige schoolverlaters vinden met hulp van een  arbeidsintegratietraject en een jobcoach ook vrij snel een baan. Een enkele leerling vindt werk in de sociale werkvoorziening of gaat naar een activiteitencentrum. Na uitstroom blijft de school de oud-leerlingen nog 2 jaar volgen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen