Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

WERKbedrijf UWV Talent 55 plus ESF 2009

Looptijd: van 22 november 2009 tot 21 november 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Zodra een oudere werknemer werkloos wordt, is de kans klein dat hij betaald werk vindt. Veel werkgevers moeten barrières overwinnen om een oudere werknemer in dienst te nemen. UWV WERKbedrijf wil deze werkzoekenden zo snel mogelijk actief aan de slag hebben. Dit betekent dat ze een betaalde baan vinden of een stageplek, participatieplaats of leerwerkbaan invullen in combinatie met een re-integratietraject of scholing. Het ESF-project voorziet in scholing voor 6.250 personen die recent werkloos zijn geworden of al langer staan ingeschreven. Vaak hebben ze een laag opleidingsniveau.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen