Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Werken in de bibliotheek van de toekomst

Looptijd: van 12 mei 2014 tot 11 augustus 2015

Negen openbare bibliotheken, verspreid over Nederland, ontwikkelen en testen HRM-instrumenten, methoden en werkwijzen, ter ondersteuning van de medewerkers van de toekomst. Dat doen ze in 4 pilots waarin de duurzame inzetbaarheid van de bibliotheekmedewerker centraal staat. De pilots zijn een initiatief van de Stichting BibliotheekWerk, het arbeidsmartkfonds van de branche Openbare Bibliotheken. Het project wordt uitgevoerd met subsidie van het Europees Sociaal Fonds. BibliotheekWerk ondersteunt bibliotheken en werknemers bij het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt in de branche openbare bibliotheken. De bibliotheek is zichzelf opnieuw aan het uitvinden en wordt steeds meer een knooppunt van kennis, contact en cultuur. Het draait niet meer in de eerste plaats om boeken, maar om nieuwe manieren om meerwaarde te creëren. De toenemende digitalisering van de samenleving heeft grote effecten voor bibliotheken en hun medewerkers. Om de duurzame inzetbaarheid van bibliotheekmedewerkers te vergroten, heeft BibliotheekWerk 4 pilots in gang gezet: Nieuw participeren: het vormgeven van nieuw vrijwilligerschap in de bibliotheek als netwerkorganisatie. Nieuw delen: instrumenten ontwikkelen om bibliotheken te helpen als netwerk te opereren. Nieuw leren: ontwikkeling van organisatievorm, aansturing en competenties van medewerkers voor een bibliotheek met een maatschappelijke rol. Nieuw leiderschap: stijlen van leiding geven aan (veranderende) netwerkorganisaties. Gedurende de looptijd van het project houdt BibliotheekWerk de branche op de hoogte van de verschillende (deel)resultaten. Ook nodigen ze de branche uit om mee te gaan op bustour langs de pilotbibliotheken, om zelf te ervaren wat duurzame inzetbaarheid voor de bibliotheek kan betekenen. Zo draagt BibliotheekWerk, met concrete resultaten en instrumenten, bij aan het vormgeven van de bibliotheek van de toekomst.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen