Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Werkenrode School

Looptijd: van 31 juli 2008 tot 30 juli 2009

Werkenrode School is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen tussen de twaalf en twintig jaar met een lichamelijke beperking. Ook chronisch zieke jongeren zijn er welkom. Met steun van het ESF geeft de school de scholieren perspectief op een volwaardige plek in de samenleving. Dat kan op drie manieren: De toegepaste leerweg. Leerlingen bereiden zich meer voor op het dagelijks leven in de maatschappij dan in de beroepspraktijk. Zij leren door te doen, op straat, in de winkel of in het verkeer. De praktijkgerichte leerweg: wat kan en wil ik later worden? De leerweg kent veel praktische vakken, zoals groenvoorziening, metaal, handel & administratie en horeca. De theoretische leerweg, die de jongeren ondanks hun fysieke beperking naar diploma's of certificaten brengt: vmbo, havo 1 of 2 en vwo 1 of 2.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen