Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Werkplein II

Looptijd: van 1 november 2013 tot 30 april 2015

In het project Werkplein II steunt gemeente Hoorn uitkeringsgerechtigden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, 55 jaar en ouder zijn én werkzoekenden zonder uitkering. De gemeente helpt deze groep om weer een plaats in de samenleving en op de arbeidsmarkt te krijgen. Dit project wordt mede gefinancierd met gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De deelnemers aan het project worden individueel begeleid door de coaches en consulenten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoorn en omliggende gemeenten, in samenwerking met geselecteerde re-integratiebureaus. De inzetbaarheid voor werk kan in diverse onderzoeken nader bekeken worden. Zoals een belastbaarheidsonderzoek of onderzoeken naar capaciteiten, persoonskenmerken en ambities. Het re-integratiebureau bemiddelt bij het plaatsen in een participatiebaan om werkervaring op te doen. Ook behoren eventuele aanvullende trainingen en opleidingen tot de mogelijkheden. Het doel is dat van deze 250 deelnemers 42 aan het einde van de projectperiode uitgestroomd zijn naar betaald werk (17%), 14 naar een zelfstandig beroep (5%) en 4 naar een beschermde arbeidsplaats (2%). De overige 190 deelnemers zullen dan nog in het traject zijn en zullen tenminste een aantal treden op de participatieladder zijn gestegen.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen