Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Werkplezier door taakroulatie en taakverrijking

Looptijd: van 1 januari 2010 tot 31 december 2010
Plattegrond van de locatie van het project

Kingspan Insulation is producent van isolatiemateriaal. Het bedrijf benut ESF-subsidie om een nieuw productieproces in te richten. Het wegnemen van grote verschillen in productietijden en wisselende kwaliteit zijn belangrijke verbeterpunten.  De aanpak van het project is nieuw. Het stimuleert medewerkers een actieve rol te nemen in dit veranderingsproces. Medewerkers gaan zelf aan de slag hun werksituatie efficiënter en slimmer in te richten. Zij krijgen ruimte en tijd om hun eigen verbetervoorstellen uit te voeren of te coördineren. Het gaat hierbij niet alleen om alle productiemedewerkers, maar ook om de technische dienst, kwaliteitsdienst en logistieke medewerkers. Leidinggevenden hebben vooral een ondersteunende rol. Van de 70 medewerkers, zijn 50  betrokken bij dit project. Tussen de diverse afdelingen vindt kennisuitwisseling plaats. Naast de vestiging in Tiel zullen de resultaten tevens worden verspreid binnen de groep waarvan Kingspan Insulation deel uitmaakt.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen