Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

WiEfm

Looptijd: van 1 april 2015 tot 30 juni 2019

Het project „Warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren (WiEfm)“ werkt langs de waardeketen van de infrastructuur van warmtenetten in steden en gemeenten. Dit behelst de drie terreinen „opwekking“, „distributie & exploitatie“ en „verkoop“. Het project is onderverdeeld in drie fasen, waarin de volgende concrete activiteiten zullen worden gerealiseerd:In projectfase I worden verschillen en overeenkomsten aan Duitse en Nederlandse zijde met de focus op een innovatieve en efficiënte verdeling van warmte via warmtenetten uitgewerkt. Door de vergelijking van bestaande structuren en de realisatie van excursies en workshops met MKB’s en andere actoren van de waardeketen wordt innovatiepotentieel uitgewerkt. Ter concretisering van de projectdoelen en -vraagstellingen worden case studies in de regio uitgekozen om de uitwisseling van kennis en de innovatie overdracht te waarborgen.In fase II komen technische innovaties, procesinnovaties en governancestructuren aan bod. Het gaat er daarbij om, strategieën en tools te laten zien en te ontwikkelen, om innovatieve warmtenetten te kunnen bouwen en exploiteren.Fase III concretiseert de inzichten uit de voorafgaande fasen en werkt voor dit doel – samen met de gesubsidieerde haalbaarheidsstudies– realisatietrajecten en –strategieën uit.De gesubsidieerde haalbaarheidsstudies worden in hun realisatie begeleid; het project heeft daarbij de rol van controlling en vooral de identificatie van drempels en de verificatie van de in de projectaanvragen van de haalbaarheidsstudies genoemde kengetallen. Het resultaat zullen best practise voorbeelden zijn en er worden succes- en faalfactoren afgeleid. Fase III dient daarmee voor de consolidatie en validatie van de resultaten uit de voorafgaande fasen.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen