Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Wireless Data Lab

Looptijd: van 1 september 2020 tot 30 juni 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Informatie en communicatietechniek (ICT) in onze moderne maatschappij is ‘everywhere’. Nieuwe vormen
daarvan zullen de komende vijf jaar centraal staan in opkomende technologieën zoals robots, drones,
zelfrijdende voertuigen, toerisme, smart farming, smart factories en nieuwe medische apparaten. Het opent de
weg naar nieuwe toepassingen die efficiënter en daarmee duurzamer zijn.
In veel gevallen wordt de data op de bekende wijze via kabel of fiber opgenomen en getransporteerd. Er zijn
echter steeds meer situaties waarbij een deel van die data “door de lucht gaat”: draadloos datatransport. Dat
kan beginnen bij de regensensor bij het landbouwbedrijf tot aan de 5G-verbinding om video-data verder te
leiden. Het toepassen van deze draadloze toepassingen lijkt vanzelfsprekend, maar het ontwerpen ervan gaat
niet vanzelf.
Het Wireless Data Lab voorziet (startende) ondernemers uit Noord-Nederland in de behoefte aan technische
ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten waarin in het bijzonder draadloze techniek
(Radio Frequentie of kortweg RF-techniek) wordt toegepast. Het Wireless Data Lab is hiermee duidelijk
complementair aan andere proeftuinen in Noord-Nederland. Het Wireless-Data Lab is een plaats waar
geavanceerde ontwerpsoftware, hoogstaande meetapparatuur, technische expertise en een netwerk van
innovatieadviseurs samenkomen. Alles ten dienste van een ondernemer die een idee voor een innovatieve
draadloze toepassing in een compleet product wil omzetten.
ASTRON in Dwingeloo (Drenthe) heeft vanwege haar astronomisch onderzoek m.b.v. radiotelescopen veel
kennis en ervaring met het bouwen van Radio Frequentie (RF) systemen. Draadloze techniek vormt in feite het
hart van haar geavanceerde radiotelescopen. Hiervoor beschikt ASTRON over een operationeel laboratorium
met een uitgebreide RF-ontwerpafdeling en met geavanceerde (kostbare) meetinstrumenten. De
radiotelescopen van ASTRON zijn van wereldfaam. Dankzij dit Wireless-Data EFRO-Proeftuinproject kunnen deze
unieke voorzieningen ook toegankelijk worden gemaakt voor ondernemingen die starten of reeds bezig zijn met
de ontwikkeling van hun eigen draadloze toepassingen.
In het Wireless Data Lab kunnen ondernemers de door hun ontwikkelde draadloze toepassing toetsen aan de
geldende omgevingsvoorwaarden. Dat kunnen onderdelen zijn gevalideerd moeten worden in de laatste fase
van ontwikkeling (TRL-5) tot aan (deel)systemen die al gedemonstreerd moeten worden in een reële omgeving.
Zowel de indoor-faciliteiten als de outdoor-testfaciliteiten van het ASTRON-laboratorium gaan hiervoor worden
ingezet.
Om de faciliteiten van ASTRON efficiënter toegankelijk te maken voor derden, is het nodig om de RFmeetfaciliteiten
aan te passen zodat er een end-to-end state-of-the-art Wireless-Data-Lab aangeboden kan
worden. Gedurende de looptijd van dit project zijn er acties gericht op kennisdisseminatie: Er wordt een
compacte 1-daagse training aangeboden waarin de technische do’s and don’ts van draadloze techniek wordt
onderwezen. Om de aantrekkelijkheid voor niet-Nederlandssprekende werknemers in de regio te vergroten, zal
een Engelstalige 4-daagse cursus “Applied RF technology” worden ontwikkeld die een verdere verdieping in
draadloze techniek mogelijk maakt. Eén-op-éen kennisdessiminatie wordt aangeboden in de vorm van “expert
brainstorm” sessies met ASTRON-experts en de ondernemer die in de eerste fase van een product-idee zit.
In de proeftuin wordt duurzame kennis overgebracht die ook na de projectperiode beschikbaar is. Immers ook
ASTRON is gebaat bij een eco-structuur waarbij de kennis van een nieuwe generatie draadloze technologie met
elkaar wordt gedeeld.
Om de ondernemingen te identificeren die actief zijn met “wireless data” wordt samenwerking gezocht met de
Noordelijke Business-innovatienetwerkorganisaties zoals IkBenDrentsOndernemer, Ynbusiness en 5Groningen.
In deze “Wireless data”-proeftuin zal daartoe een aantal bijeenkomsten voor ondernemers worden
georganiseerd om bekendheid met de nieuwe mogelijkheden van draadloze toepassingen te vergroten. ASTRON
zal tevens haar relaties met andere Noordelijke netwerken activeren zoals met “Smart industry”, Noordelijke
Hubs en de andere proeftuinen
De internationale setting van ASTRON kan voor buitenlandse bedrijven aanleiding zijn om zich in de regio te
vestigen omdat ze verzekerd zijn van een eco-systeem van high-tech experts. Het Wireless Data Lab van ASTRON
is een basis voor ondernemingen die hiermee nieuwe producten willen realiseren.

Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen