Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Workforce Augmentation Cluster

Looptijd: van 15 februari 2021 tot 31 maart 2023
Plattegrond van de locatie van het project

Digitalisering van de werkvloer heeft het afgelopen decennium vanuit een technology push een vlucht genomen. Een belangrijke drijfveer daarbij is de gezondheid en daarmee ook de veiligheid en productiviteit van werknemers. Er zijn veel technologische oplossingen beschikbaar door de Industry 4.0 transitie. Dit heeft ervoor gezorgd dat er enorme mogelijkheden liggen op het gebied van digitalisering, efficiëntie en dus ook gezondheid. Echter, hebben ontwikkelaars van technologieën (startups/scale ups) moeite successen op de markt te boeken. Het blijkt dat bij de totstandkoming van innovaties er diverse mismatches zijn om tot producten die omarmd worden door de markt:

De nadelige effecten van ongezonde arbeidsomgevingen worden een alsmaar groter probleem vanwege inherente beperkingen van het menselijk lichaam, de vergrijzende bevolking/ personeelsbestanden en de toename van cognitief-fysiek veeleisende werkomgevingen. Mede door digitalisering worden werkomgevingen complexer en wordt de rol van de mens daarin ook complexer, maar des te crucialer. Hierdoor hebben bedrijven te maken met verloren werkdagen, slechte uitvoering van operaties en lagere algehele prestaties. Alleen al het cognitieve gedeelte kost bedrijven naar schatting 200 tot 300 miljard per jaar (Bron: Health Advocate, Inc. (2009). Stress in the workplace: Meeting the challenge. Retrieved). Door de mensgerichtheid van digitalisering niet uit het oog te verliezen, wordt het beheersbaar.

Omdat er op grote schaal mismatches zijn en veel partijen behoefte hebben aan support, is het waardevol om centrale aansturing te hebben op innovaties in het domein. We willen derhalve een Workforce Hub op gaan zetten, waarmee het structureel mogelijk wordt innovaties te versnellen en naar de markt te krijgen. Een belangrijk onderdeel is de ontwikkeling van een analyse-platform (gebaseerd op artificiële intelligentie) die een werkdag in kaart kunnen brengen op het gebied van activiteiten en gezondheid Het draait om het digitaliseren van de werknemer en het proces van monitoring van gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Daarmee kunnen we hardware-innovaties (bv. exoskeletons) verbinden, om de impact van dergelijke technologie in kaart te brengen op de dagelijkse omstandigheden waarin de arbeider werkt. Er is geen slim product beschikbaar dat veiligheid, IoT-connectiviteit, efficiencyverbetering en vitaliteitsverhoging op de werkvloer zo diep geïntegreerd en configureerbaar combineert.

Het projectdoel is om in 2 jaar een Workforce Augmentation Cluster te realiseren, met in de kern de realisatie van een high tech meetomgeving inclusief data-hub, waarbij technologische toepassingen gekoppeld worden aan industrieleiders om een data-gedreven manier technologieën te testen, door te ontwikkelen en te implementeren op het gebied van digitalisering en workforce augmentation.
Voorbeelden van mensgerichte technologische oplossingen zijn: van wearables, sensortechnologie, kunstmatige intelligentie, exoskeletten, slim textiel, virtual en augmented reality, slimme camera’s en video analytics.

Subdoelen die we hiermee bereiken:
- Het bouwen we een innovatiecluster in de Quadruppel Helix. Alsmede het structureel inbedden van eindgebruikers in het gehele innovatieproces (opzet Quadruppel Helix). Bij dit resultaat hoort eveneens een nieuwe Quantified Self dataverzamelingsmethodiek voor het opbouwen van profielen van medewerkers.
- Company & technology scouting: in totaal achten we het haalbaar om 50 innovatieve producten, met 25 industry-partners aan te haken (deels trekken we naar de regio) waarbij we verwachten ten minste 50 bedrijven op TRL7 a TRL8 te ondersteunen met product-validatie en -ontwikkeling m.b.v. onze test-/meetomgeving, teneinde hun laatste R&D-stap naar de markt te maken.
- Het organiseren van business development, matchmakingsactiviteiten via de portal (1 op 1 meetings. We zullen minimaal 12 Get in the Ring rondes organiseren wereldwijd en lokaal om startups in dit domein naar de regio te trekken. Hierbij screenen we honderden oplossingen om uiteindelijk 5 geschikte per ronde te selecteren samen met de aangesloten partners van het netwerk (voor een eerste validatie met bij marktpartners).

We zijn als (concreet) vergezicht ook bezig met het opzetten van een investeringsfonds van 25 miljoen euro met partners uit het netwerk om innovaties te versnellen en te helpen met business development. De bekostiging van de opzet van dit fonds verloopt parallel aan dit project maar is naar verwachting in 2022/2023 een feit en zal 10 jaar actief zijn en naar verwachting 5-15 investeringen gaan doen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen