Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie

WSD Academie 2

Looptijd: van 2 september 2008 tot 31 augustus 2009
Plattegrond van de locatie van het project

WSD voert in de regio Zuidoost-Brabant de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (Wwb) uit. Bij WSD gaan mensen voor het productieproces: het is belangrijk dat de medewerkers hun eigen capaciteiten ontdekken en verder ontplooien. Daarmee groeien hun kansen binnen het bedrijf en neemt hun inzetbaarheid toe. De scholingsactiviteiten die WSD daarvoor onderneemt, worden voor een deel gefinancierd door het ESF. Het onderwijsprogramma voorziet in opleidingen tot maximaal mbo-4-niveau en is bestemd medewerkers met een SW-indicatie, leiding en staf. Ervaren deelnemers kunnen binnen het project ook het ervaringscertificaat behalen. Uiteindelijk doen 160 werknemers mee. Van hen behalen 91 een kwalificatie op mbo-1-niveau, 20 op mbo-2-niveau (startkwalificatie), 21 halen mbo-3 en 28 mbo-4.

Wist je dat

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al jaren aan economische groei en de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn in Nederland een heleboel verschillende projecten die deels worden gefinancierd met Europees geld.

Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! Heb je een idee voor een project of wil je meer weten over het aanvragen van een Europese subsidie? Dan vind je hier meer informatie.

raak geïnspireerd bekijk de fondsen