Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Zelfroosteren binnen de thuiszorg

Looptijd: van 1 maart 2011 tot 28 februari 2012
Plattegrond van de locatie van het project

Binnen de zorgsector is door vergrijzing en ontgroening sprake van een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen veranderen de aard van het werk en vragen om een nieuwe aanpak. Voor het bieden van ruimte en vrijheid is een cultuur van flexibel werken de basis. Drie leden van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), te weten IVT Zorg, De Zorgzaak en Markanto Thuiszorg, onderzoeken door middel van pilotteams of een vorm van zelfroosteren een meerwaarde kan hebben voor thuiszorgorganisaties. Bij zelfroosteren bepalen de medewerkers zelf wie wanneer welke dienst doet. Natuurlijk binnen aangegeven bezettingseisen en binnen de eisen van de arbonorm. Voor dit project is subsidie verleend door het ESF.Als uitgangspunten voor het zelfroosterproject zijn geformuleerd: De arbeidsproductiviteit neemt toe met meer dan 2%; De medewerkers- en cliënttevredenheid stijgt met tenminste 0,5 punt; De kosten van de planning daalt met tenminste 10%; Bij meer dan 20% van de deelnemers leidt dit project tot aanpassing van het contract ter ondersteuning van de balans werk-privé. Voor alle drie de organisaties is gebleken dat zelfroosteren voordelen kan opleveren, echter de valkuilen en risicofactoren liggen voor iedere organisatie op een ander vlak. BTN stelt een implementatieadvies op voor zowel alle leden van BTN als voor de gehele sector.

Wist je dat?

Voor de periode 2014-2020 is € 507 miljoen beschikbaar. Hiermee wordt de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de duurzame arbeidsinzet van werkenden bevorderd.

Gemeenten gebruiken ESF subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkzoekende 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen en gedetineerden.

Dit betekent dat binnen de projecten aandacht wordt besteed aan het creëren van gelijke kansen voor personen die door bepaalde kenmerken, zoals bijvoorbeeld geslacht, ras, leeftijd of seksuele gerichtheid, een (extra) achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Leerlingen van deze scholen, die in aanvulling op het regulier onderwijs ondersteuning nodig hebben of die na het verlaten van de school begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, worden hiermee geholpen.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen