Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

ZOBAM systeem

Looptijd: van 1 december 2016 tot 1 december 2018
Plattegrond van de locatie van het project

De projectpartners willen over gaan tot de ontwikkeling van het ZOBAM systeem. dit is een irrigatiesysteem voor aardappelen. Dit systeem onderscheidt zich van reguliere irrigatiesystemen door ingebouwde intelligentie (geavanceerde regelalgoritmes) die via sensordata de aardappel groeiparameters lokaal in kaart brengen en water & voedingsstoffen toevoer voor de plant optimaliseren. Met het systeem kan een waterbesparing van 50% worden behaald en door het effectiever inbrengen van meststoffen kan een opbrengstverhoging van tot ongeveer 40% worden gerealiseerd.
Om meer aardappelen per vierkante meter te kunnen telen met minder grondstoffen, wordt een druppelslang irrigatiesysteem in de grond boven de aardappelen wordt aangebracht, het ZOBAM systeem. Hiermee kan een waterbesparing van minimaal 50% ten opzichte van de huidige aardappelteelt op basis van beregening met een regenhaspel en spuitkanon plaatsvinden. Bovendien kunnen via dit systeem veel effectiever meststoffen direct op de juiste plek in de grond ingebracht worden.
Het proces zal geheel worden geautomatiseerd. Met behulp van in de buurt van het gewas te plaatsen sensoren worden voor elke plaats op het aardappelveld de lokale omstandigheden gemonitord. Vervolgens worden deze gegevens teruggevoerd naar de centrale aansturing die vervolgens water en mest toevoer zo regelt dat de groeicurve continu wordt geoptimaliseerd. De verwachting is dat hiermee een opbrengstverhoging tot ongeveer 40% gerealiseerd kan worden. Over een jaarlijkse teelt van 8 miljoen ton is een behoorlijke toename van de opbrengst.

Het project is bedoeld om te komen tot een werkend en getest prototype van een compleet ZOBAM systeem inclusief geautomatiseerd regelsysteem. Vervolgens zullen met behulp van het prototype proeven op praktijkschaal worden uitgevoerd, die naar verwachting ca. 2 jaar tijd in beslag zullen nemen. In fase 1 zal eerst een prototype voor enkele stroken ontworpen, gebouwd en een teeltseizoen lang getest worden. Bij bewezen werking zal dit prototype vervolgens in fase 2 opgeschaald worden, zodat een volledig veld getest kan worden.Wist je dat?

In Nederland zijn er vier uitvoeringsorganisaties waar je terecht kunt voor het aanvragen van EFRO-subsidies. Dit kan in Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Fondsen'.

Deze onderverdeling is als volgt: 190 miljoen voor het landsdeel West, 114 miljoen voor Zuid, 104 miljoen voor Noord en 100 miljoen euro voor Oost. Veel geld waarbij het er vooral gaat om het ondersteunen van het innovatieve MKB. En het bevorderen van de koolstofarme economie.

Het gaat om de volgende vier thema's: Innovatie bij het MKB, Geld maken met kennis, Koolstofarme economie en Duurzame ontwikkeling in de vier grote steden

Je herkent deze projecten aan het EFRO-logo op hun website, brochure, bouwbord, gebouw of poster.

Benieuwd welke projecten dit zijn? Kijk dan op www.europaomdehoek.nl/kijkdagen!

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen