Ga naar de hoofdinhoud
Vlag Europese Unie Deze projecten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen van de Europese Unie.

Zorg verbindt

Looptijd: van 1 maart 2016 tot 29 februari 2020

In het middelpunt van het project Zorg Verbindt staan aan de ene kant het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken voor de burger, de verzekerde, de pati?nt en aan de andere kant een optimaal inzetten en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten.Ontwikkelingen zoals de snelle stijging van chronisch zieken, de groeiende belangstelling voor gezondheid en wellness, de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de krimp maken het urgent om de economische potentie te benutten en tegelijkertijd de maatschappelijke urgentie in de grensregio te beantwoorden.Strategie is om de zorg en technologie met elkaar te verbinden, zodat de zorg sneller en beter en dichter bij de pati?nt terecht komt. Vanwege de opkomst van smartphone en apps is zorg op afstand mogelijk. De verschillende innovaties helpen de regionale economische groei en cre?ren nieuwe banen. De Euregio?s als Field Lab voor zorgeconomie. De volgende (deel)projecten worden tijdens de looptijd van het project Zorg Verbindt uitgevoerd. ? Hartrevalidatie op afstand? Goa: Grensoverschrijdende Onlinebehandeling voor Artrose? Monitoring op afstand bloeddruk-zelfcontrole? Tandheelkunde bij ouderen voor verplegenden en mantelzorgers ? Benchmark infectiepreventie bij operaties? NL/D ziekenhuissamenwerking groot helpt klein ? Depressie-behandeling op afstand ? Zorg In landelijke grensgebieden(Cara)? Ziekenhuizen leren van elkaar; plastische Chirurgie? Oncocog: psycho-soma, Verzorging op afstand? AVM Ziekenhuizen leren van elkaarVerder worden matchinggesprekken, potenti?le fieldlabs en workshops begeleiden en geco?rdineerd.De Euregio Rijn-Waal zal alle deelprojecten co?rdineren en begeleiden alsmede het verzorgen van de financi?le administratie.Na afloop van het project zijn alle resultaten voor het algemeen belang; d.w.z. voor iedereen toegankelijk.

Wist je dat?

De subsidieregelingen INTERREG Deutschland-Nederland gelden zowel voor Duitse als voor Nederlandse projectpartners. Dat is bijzonder, want bij de meeste internationale programma’s gelden vaak toch nog nationale regelingen. Door de gezamenlijke regelingen wordt gewaarborgd dat alle subsidieontvangers gelijk behandeld worden. Het leidt er soms wel toe dat regelingen anders zijn dan u gewend bent (en soms ook wat moeilijker).

Voor de sectoren Energie, Health, Agrifood, Logistiek en HTSM zijn er in samenwerking met experts uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid “strategische initiatieven” opgesteld. Dat zijn thematische kaders waarbinnen elk INTERREG-project in betreffende sector moet vallen. Zo wordt ervoor gezorgd dat INTERREG bijdraagt aan de benodigde innovaties binnen deze belangrijke sectoren.

Met de zogenoemde “kaderprojecten” wordt in het programmagebied geld ter beschikking gesteld voor mini-projecten zoals een uitwisseling tussen twee scholen of bijvoorbeeld sportverenigingen. Juist deze activiteiten zorgen ervoor dat er draagvlak ontstaat voor de grensoverschrijdende samenwerking, ook later op een groter niveau. Voor het aanvragen van een subsidie kunt u terecht bij de Euregio bij u in de buurt (zie voor meer informatie onze website www.deutschland-nederland.eu)

Door het Duitse federale systeem hebben de deelstaatregeringen van Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen relatief veel eigen bevoegdheden. INTERREG valt onder de taak van de deelstaten en niet van de federale regering in Berlijn. Het kan dus zijn dat u met verschillende ministeries of contactpersonen te maken heeft.

Binnen een aantal projecten bestaan mogelijkheden om als MKBer “aan te haken” zodat u niet wordt geconfronteerd met lange procedures en snel kunt beginnen met uw innovatieve projectidee. Neemt u contact op met uw regionale programmamanagement voor de precieze mogelijkheden.

Europa om de hoek

Europa om de hoek

Europa werkt samen met Nederlandse ondernemers, overheden en scholen al vele jaren aan economische groei en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo worden er in Nederland een heleboel projecten deels gefinancierd met Europees geld om onze wereld mooier te maken. 
Ben je benieuwd welke projecten zich bij jou om de hoek bevinden? Op deze website kun je honderden projecten bekijken! 

 

 

raak geïnspireerd bekijk de fondsen